Crunchfishs delägda dotterbolag Blippit reviderar utrullningsplanen för appterminalen

2019-10-28

Blippit är en brygga mellan handlarens fysiska kassa och betalningsappar som möjliggör smidig utcheckning i butik. Utvecklingen av Blippits appterminal går enligt plan och nästa steg är pilottest i handeln. Blippit har tidigare haft som målsättning att pilottesta och rulla ut appterminalen till handlare med ClearOns nya kassa under Q4 2019. På grund av förseningar hos ClearOn kommer Blippit att pilottestas med annan svensk kassaleverantör. Blippit har även genomfört en marknadsstudie och inlett dialoger med kassaleverantörer och betalappar på den indiska marknaden under hösten 2019.

Läs hela meddelandet på Crunchfish hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se