Promore Pharma genomför en företrädesemission om cirka 75 MSEK, garanterad upp till 80 procent, och tidigarelägger kvartalsrapport

2019-10-04

Styrelsen i Promore Pharma AB (publ) (”Promore Pharma” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om totalt 75 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är garanterad upp till 80 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden, inklusive pro rata åtagande från Bolagets största aktieägare Midroc New Technology AB. Syftet med Företrädesemissionen är att säkerställa fortsatt framgångsrik utveckling av Promore Pharmas två läkemedelskandidater i enlighet med Bolagets affärsplan och strategi. Vidare tidigarelägger Promore Pharma sin rapport för tredje kvartalet 2019 till den 22 november 2019.

Läs hela meddelandet på Promore Pharmas hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se