Crunchfish breddar sin affär med tjänsteerbjudande inom AI och bildanalys

2019-09-13

Crunchfish skapar nytt affärsområde för bolagets produkt- och kompetensnära tjänster. Bolaget har under många år byggt upp unik kompetens inom bl.a. Artificiell Intelligens (AI) och bildanalys, som med egenutvecklade verktyg och arbetsprocesser går att kapitalisera på inom en mängd olika områden. I takt med att efterfrågan från marknaden ökar för såväl produktnära tjänster, där Crunchfish kan bygga hela lösningar inom AR, som för bolagets expertkunskaper inom AI, bildanalys och maskininlärning, öppnas affärsmöjligheter upp inom både befintliga och nya kundsegment. Den ökade efterfrågan driver produktförsäljningen, men öppnar även möjlighet till fortsatt resurs- och kompetensutbyggnad där bolaget nu skapar synergier mellan produktutvecklingen och framtida kundprojekt genom erbjudande av tjänster inom Crunchfishs sweet spot – bildanalys i kombination med AI.

Läs hela meddelandet på Crunchfish hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se