Crunchfish och 0glasses ingår samarbete avseende geststyrning i AR-glasögon

2019-08-29

Crunchfish och AR-glasögontillverkaren 0glasses har ingått ett samarbete gällande användning av geststyrning i AR-glasögon. Avtalet berättigar 0glasses att utvärdera Crunchfishs geststyrningsteknologi, med målsättningen att inkludera geststyrning som standard i bolagets kommande AR-glasögon.

Läs hela meddelandet på Crunchfish hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se