Halvårsrapport 2019

2019-08-22

VD Martin Edlund: ”I norra Wales har Minesto-teamet utfört ett framgångsrikt arbete under sommaren med att installera infrastruktur samt kraftverk för testning av ett vidareutvecklat DG500-system. Det är av stort värde att komplettera vår testning av skalmodeller på Nordirland med en storskalig installation i Wales."

Väsentliga händelser april–juni 2019

  • Beviljad finansiering om 14,9 miljoner euro i EU-medel för nästa fas i Wales
  • EU-finansiering om 2,5 miljoner euro beviljad för första kundprojekt på Färöarna
  • Finansiering om 12,5 miljoner kronor beviljad av Energimyndigheten, för utvecklingen av kraftverket DG100

Läs hela meddelandet på Minestos hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se