Crunchfish offentliggör halvårsrapport

2019-08-22

Crunchfish AB offentliggör idag halvårsrapport för det andra kvartalet samt det första halvåret 2019. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bilagt dokument samt på bolagets hemsida (www.crunchfish.com).

Läs hela meddelandet på Crunchfish hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se