Scandinavian ChemoTech AB publicerar delårsrapport för januari-juni 2019

2019-08-13

Kvartalsrapporten i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 475 KSEK (679).
  • Resultat före skatt var -4 783 KSEK (-4 000).
  • Resultat per aktie uppgick till -1,51 SEK (-2,75).
  • Likvida medel uppgick till 5 625 KSEK (16 991) vid periodens slut.
  • Därtill har bolaget en beviljad, outnyttjad kredit på 5 000 KSEK

Läs hela meddelandet på ChemoTechs hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se