Promore Pharma har rekryterat hälften av patienterna i HEAL LL-37

2019-06-20

Promore Pharma AB, ett svenskt biofarmaceutiskt utvecklingsbolag med fokus på terapeutiska peptider, meddelar idag att hälften av patienterna inkluderats och påbörjat försökbehandlingen i bolagets fas II-studie (HEAL) med bolagets läkemedelskandidat LL-37 för behandling av venösa bensår.

Läs hela meddelandet på Promore Pharmas hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se