Delårsredogörelse 1 januari–31 mars 2019

2019-05-08

VD Martin Edlund: ”Under årets första månader har vi med fortsatt hög intensitet bedrivit aktiviteter för att skapa de rätta förutsättningarna för att installera och kommersialisera vår unika havsenergiteknik.”

Läs hela meddelandet på Minestos hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se