Scandinavian ChemoTech AB (publ) delårsrapport januari-mars 2019

2019-05-08

Scandinavian ChemoTech AB (publ) delårsrapport för perioden januari-mars 2019, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida samt bifogad i detta pressmeddelande.

Verksamheten i korthet

  • Bra orderingång med fyra IQwave™ samt återkommande köp av behandlingskit
  • Nya distributörsavtal slutna i Singapore, Vietnam och Kenya
  • Uppstart av nytt affärsområde inom veterinärmedicin
  • Framgång i första fasen i EUs Horizon 2020 SME Instrument-program samt bidrag till fortsatt ansökan

Läs hela meddelandet på ChemoTechs hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se