Kommuniké från Promore Pharmas årsstämma den 21 maj 2019

2019-05-21

STOCKHOLM, 21 maj, 2019 – Promore Pharma AB höll under tisdagen den 21 maj 2019 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, http://www.promorepharma.com.

Läs hela pressmeddelandet på Promore Pharmas hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se