Promore Pharma AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2019

2019-05-21

Promore Pharma AB (publ) Delårsrapport januari – september 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,5 (0,1) MSEK
  • Periodens rörelseresultat uppgick till -5.5 (-7.9) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till -5.5 (-7.9) MSEK motsvarande SEK -0,27 (-0,39) per aktie
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,4 (-8,5) MSEK
  • Likvida medel uppgick till 26,6 (54,4) MSEK

Läs hela rapporten på Promore Pharmas hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se