Waturus emission övertecknad

2019-05-14

Waturus emission inför listning på Nasdaq First North Danmark tecknades till DKK 43,5 miljoner. I förhållande till antalet tillgängliga aktier övertecknades emission med 615%. Bolaget tillförs därmed DKK 17,75 miljoner före emissionskostnader.

Första dag för handel är planerad till 20 maj 2019 under kortnamnet "WATURU".

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se