Scandinavian ChemoTech publicerar 2018 års årsredovisning samt förslag på ny bolagsordning

2019-04-24

ChemoTech meddelar att årsredovisningen och revisionsberättelse för 2018 samt förlag på ny bolagsordning nu finna tillgängliga på bolagets hemsida.

Läs hela meddelandet på ChemoTechs hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se