Minesto publicerar årsredovisning för 2018

2019-04-04

Minestos årsredovisning för räkenskapsåret 2018 är nu publicerad och finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Läs hela meddelandet på Minestos hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se