Stark försäljning för Hövding och tydligt genombrott på tyska marknaden

2019-03-07

Försäljningen går fortsatt starkt för Hövdings airbag för cyklister. När 2018 summerats visade det på en försäljningsökning med 63 procent. I Tyskland så gott som fördubblades försäljningen under hela året och fokus för 2019 är att fortsätta bryta mark internationellt.

Det visar den bokslutskommuniké för 2018 som Hövding offentliggjorde idag.

Hitta hela bokslutskommunikén på Hövdings hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se