Heliospectra genomför företrädesemission

2019-02-22

Heliospectra AB (publ), som är noterat på Nasdaq First North, meddelar att Bolagets styrelse föreslår en fullt säkerställd nyemission om cirka 53 miljoner kronor. 

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se