Scandinavian ChemoTech AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2018

2019-02-14

Scandinavian ChemoTech AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2018 finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida samt bifogad i detta pressmeddelande.

Läs hela meddelandet på ChemoTechs hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se