Promore Pharma modifierar sin fas III-prövning av PXL01 och utökar antalet kliniker i studien

2019-02-01

STOCKHOLM, 1 februari 2019 – Promore Pharma AB, ett svenskt biofarmaceutiskt utvecklingsbolag med fokus på terapeutiska peptider, meddelade idag att bolaget gör justeringar i tillverkningskedjan av försöksprodukt för bolagets kliniska fas III-studie PSHU03 med PXL01 för förebyggande av adherenser efter böjsenskirurgi. För att minimera förseningen avser bolaget att utöka antalet kliniker i studien för att möjliggöra snabbare rekrytering av patienter till studien.

Läs hela meddelandet på Promore Pharmas hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se