Promore Pharma AB (publ) Delårsrapport januari – september 2018

2018-11-23

Promore Pharma AB (publ) Delårsrapport januari – september 2018

Perioden juli – september

  • Nettoomsättningen uppgick till 1,0 (0) MSEK
  • Periodens rörelseresultat uppgick till -7,4 (-4,4) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till -7,6 (-4,8) MSEK motsvarande SEK -0,38 (-0,24) per aktie
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,7 (-15,2) MSEK
  • Likvida medel uppgick till 39,5 (72,6) MSEK

Läs hela rapporten på Promore Pharmas hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se