Mohammed Al Amoudi

I Mohammed Al-Amoudi har Västra Hamnen Corporate Finance en finansiellt stark ägare. Mohammed Al-Amoudi har två gånger tilldelats Nordstjärneorden, senast 2007. Motiveringen var: ”Förtjänstfulla insatser för Sverige och svenskt näringsliv”.

De senaste tio åren har han investerat över 18 miljarder kronor i svenskt näringsliv. Förutom ägarintresset i Västra Hamnen Corporate Finance äger han bland annat Preem AB, Svenska Petroleum Exploration AB och Midroc Europe AB.

Preem är Sveriges största oljebolag. Bolagets två raffinaderier utgör tillsammans 75 % av svensk oljeraffineringskapacitet. Utöver raffinaderierna äger Preem ett distributionsnätverk av 500 bensinstationer.

Svenska Petroleum Exploration är ett oberoende olje och gasbolag verksamt både inom prospektering och produktion. Bolaget äger offshoretillgångar i Norge, Storbritannien, Sverige, Elfenbenskusten, Guinea Bissau, Angola och Nigeria. Svenska Petroleum har av Veckans Affärer flera år i rad utsetts till ett av Sveriges mest lönsamma storbolag.

Midroc Europe utvecklar bolag inriktade på tjänster mot fastighets-, bygg-, industri- samt miljösektorn. Gruppen omsätter 3 miljarder kronor och har totalt 2 000 anställda. Midroc Europe har huvuddelen av sin verksamhet förlagd till Sverige, men bedriver även verksamhet i Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Polen.

Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 19 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se